" /> پرخاشگری بایگانی - اسکای میک
Home / Tag Archives: پرخاشگری

Tag Archives: پرخاشگری

٩ باورى كه باعث بروز رفتار پرخاشگرانه ميشوند

١. در هر كارى بايد برنده شوم. ٢. اگر زورگويى نكنم، هيچكس به حرف من گوش نميدهد. ٣. جهان، پر از دشمن است. پس براى اينكه حقم را بگيرم، بايد پرخاشگرانه رفتار كنم. ٤. سازش كردن با ديگران، مساوى باخت است. ٥. بايد هر طورى شده روى ديگران تاثير بگذارم. …

بیش تر بخوانید »