" /> نگرش مثبت زندگی بایگانی - اسکای میک
Home / Tag Archives: نگرش مثبت زندگی

Tag Archives: نگرش مثبت زندگی

از زندگی لذت ببر

ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کن در هر کار و هر حال کار ، تفريح ،رانندگی ،آموختن، مطالعه، آشپزی،نظافت ، خوردن و آشاميدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نيايش و…. زندگی فقط در رسيدن به هدف خلاصه نشده مابه اشتباه اينگونه ميانديشيم: درسم تمام شود …

بیش تر بخوانید »