" /> قوی بودن بایگانی - اسکای میک
Home / Tag Archives: قوی بودن

Tag Archives: قوی بودن

چشم هايت را كاملا باز نگه دار

بستن چشم هايت چيزی را تغيير نمی دهد. هيچ چيز فقط به خاطر اينكه تو آنچه را دارد اتفاق می افتد نمی بينی٬ ناپديد نمی شود. در حقيقت بار ديگری كه چشم هايت را باز كنی اوضاع حتی خيلی بدتر خواهد بود. دنيايی كه ما در آن زندگی می كنيم …

بیش تر بخوانید »