Home / Tag Archives: دلهره

Tag Archives: دلهره

مغز و استرس

نتایج پژوهش محققان علوم اعصاب نشان می‌دهد بین مدارهای عصبی مغز با اضطراب شدید، ترس و استرس همپوشانی قوی و شدید وجود دارد؛ به گونه‌ای که اگر استرس و اضطراب شدید در زندگی تداوم یابد، بروز افسردگی و حتی جنون قطعی است. محققان موسسه تحقیقاتی روتمن نواحی از مغز را …

بیش تر بخوانید »