" /> ترس هدف بایگانی - اسکای میک
Home / Tag Archives: ترس هدف

Tag Archives: ترس هدف

ترس شما را می شکند …

ترس از شکست ترس از فقر ترس از دست دادن ترس از خجالت یا مورد بی اعتنایی قرار گرفتن همه و همه به دلیل : تردید به خود و دودلی است ما به توانمندی های خود تردید می کنیم و خود را با دیگران مقایسه می کنیم و به این …

بیش تر بخوانید »