" /> تابلو موفقیت بایگانی - اسکای میک
Home / Tag Archives: تابلو موفقیت

Tag Archives: تابلو موفقیت

۷ تابلو موفقيت در اتاقتان

تابلو سقف: اهداف بلند داشته باش. تابلو ساعت: هر دقيقه با ارزش است. تابلو آيينه: قبل از هر كاري بازتاب آن را بينديش. تابلو پنجره: به دنيا بنگر. تابلو دریچه کولر: خونسرد باش تابلو تقويم: به روز باش. تابلو در: در راه هدفهايت،سختيها را هل بده و كنار بزن.

بیش تر بخوانید »