Home / Tag Archives: گذشته

Tag Archives: گذشته

گذشته را فراموش کن ؟؟ درست است ؟

گذشته را فراموش کن حرف اشتباهی است … گذشته فراموش نمیشود . اما میتوان برداشت های ذهنی از آنرا تعدیل کرد . اتفاقاتی که در گذشته برای شما افتاده این معنی را ندارد که باز هم قرار است اتفاق های ناخوشایندی برای شما بیافتد . چه بسیار اتفاقاتی که شما …

بیش تر بخوانید »