Home / Tag Archives: هدف موفقیت

Tag Archives: هدف موفقیت

این گونه زندگی کنید …

آنقدر قوی باشید که هیچ چیز نتواند آرامش فکری شما را مختل کند در دیدار با مردم درباره ی سلامت، شادمانی وخوشبختی صحبت کنید در دوستان خود این احساس را بوجود آورید که توانایی هایی دارند. خوش بین باشید در همه شرایط نامناسب فقط به بهترین ها فکر کنید، بهترین …

بیش تر بخوانید »

 بخش هایی از سخنرانی جول اوستین

ایمان یا ترس (faith or fear) می توانیم باور داشته باشیم که خداوند همیشه حواسش به ما هست و بهترین چیزها را برای ما نگه داشته است. یا اینکه می توانیم نگران باشیم و انتطار بدترین چیزها را داشته باشیم. مردم می گویند که می ترسم شغلم را از دست …

بیش تر بخوانید »