Home / Tag Archives: موفقیت آرامش

Tag Archives: موفقیت آرامش

آرامش را از خدا بخواهید

آرامش سهم قلبی است که در تصرف خداست تمرکز حواس را تمرین کنید…. برای رهایی از نگرانی ها و آشفتگی ذهنی مان, راهی موثر این است که هم اکنون به پیرامونمان و احساسی که داریم توجه کنیم تا آنچه را که واقعا برای زندگی کردن می خواهیم تجربه کنیم. جریان …

بیش تر بخوانید »