Home / Tag Archives: قانون جذب

Tag Archives: قانون جذب

جذب شادی ها

برای جذب چیزها در مسیرزندگی شادتر باید جذب کننده ی شادیها شوید. شادی؛ شادی راجذب میکند. برای جذب شادی باید احساس خوشحالی کنید، افکار شادی بخش داشته باشید،و نسبت به دیگران با شادمانی عمل کنید. خودتان را با شادمانی سرشار کنید. تا جایی که می توانید دیگران راشادکنید. “کتاب آموزه …

بیش تر بخوانید »

قدرت جذب خود را افزایش دهید

علاوه بر استفاده از جملات تاکیدی, روشهای دیگری نیز وجود دارد که می توانید استفاده کنید: ۱- هر گونه شواهدی مبنی بر تحقق خواسته هایتان را جشن بگیرید و از آن لذت ببرید. ۲- هر یک از شواهد به کار افتادن قانون جذب را, ثبت کنید. ۳- به خاطر این …

بیش تر بخوانید »