Home / Tag Archives: سخنی زیبا از آلفرد آدلر

Tag Archives: سخنی زیبا از آلفرد آدلر

سخنی زیبا از آلفرد آدلر

دکتر آلفرد آدلر بنیانگذار روانشناسی فردی که دکترای خود را از دست زیگموند فروید گرفت به بیماران اندوهگین خود می گفت: اگر از این نسخه پیروی کنید ظرف ١٤ روز معالجه خواهید شد: “هر روزفکر کنید چطور می توانید یک نفر دیگر را خوشحال کنید. زیرا اندیشه خوشحال کردن دیگران …

بیش تر بخوانید »