Home / Tag Archives: ذکر خداوند

Tag Archives: ذکر خداوند

گفت و گویی با خداوند

خداوندا … خداوندا تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را مبادا گم کنم اهداف زیبا را مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت مرا تنها تو نگذاری که من تنهاترین تنهام؛ انسانم خدا گوید : تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای …

بیش تر بخوانید »