Home / Tag Archives: تست شخصیت

Tag Archives: تست شخصیت

تست روانشناسی

در تصویر فوق در نگاه اول چه چیزی مشاهده میکنید؟؟ دختر یا گرگ؟؟ پاسخ تست پاسخ تست تصویری شخصیت شناسی در این تصویر ۲ چهره وجود دارد … گرگ یا دختر (انسان) دختر اگر چشم شما بیشتر میتواند چهره دختر (انسان) را ببیند: شما فرد آرام و لطیفی هستید . …

بیش تر بخوانید »

تست روانشناسی

مواجهه با کدامیک از این افراد بیشتر از همه در شما ترس ایجاد میکند؟؟؟ پاسخ تست پاسخ تست روانشناسی این تست در قرن بیستم توسط یک روانپزشک مجارستانی به نام لئوپولد سوندی طراحی شد. هدف تست کشف عمیق ترین غرایز سرکوب شده یک فرد بر اساس همدردی یا نفرتی است …

بیش تر بخوانید »

شخصیت شناسی عجیب

یک نگاه به این تصویر بیندازید کدام یک از این چشم‌ها بیشتر توجه شما را جلب می کند؟ پاسخ تست ۱. شما روح بزرگی دارید. به زبان خودمان آدم دل‌گنده‌ای هستید. شما از آن نوع شخصیت‌ها هستید که هر کسی را به زندگی خود راه می دهید. به طرز محسوسی …

بیش تر بخوانید »