Home / Tag Archives: تست روانشناسی

Tag Archives: تست روانشناسی

تست روانشناسی شخصیت و احساسات شما

شروع خط قلب در کف دست شما شبیه کدام تیپ است؟ تیپ A تیپ B تیپ C تیپ D پاسخ : شیوه عشق و عاشقیتان را بسنجید شروع خط قلب در کف دست شما شبیه کدام تیپ است؟ تیپ A شما فردی محبوب و عاشقی پرشور هستید. عشق دیوانه وار …

بیش تر بخوانید »

تست روانشناسی

در تصویر فوق در نگاه اول چه چیزی مشاهده میکنید؟؟ دختر یا گرگ؟؟ پاسخ تست پاسخ تست تصویری شخصیت شناسی در این تصویر ۲ چهره وجود دارد … گرگ یا دختر (انسان) دختر اگر چشم شما بیشتر میتواند چهره دختر (انسان) را ببیند: شما فرد آرام و لطیفی هستید . …

بیش تر بخوانید »

تست روانشناسی

مواجهه با کدامیک از این افراد بیشتر از همه در شما ترس ایجاد میکند؟؟؟ پاسخ تست پاسخ تست روانشناسی این تست در قرن بیستم توسط یک روانپزشک مجارستانی به نام لئوپولد سوندی طراحی شد. هدف تست کشف عمیق ترین غرایز سرکوب شده یک فرد بر اساس همدردی یا نفرتی است …

بیش تر بخوانید »