Home / Tag Archives: آلفرد آدلر

Tag Archives: آلفرد آدلر

سخنی زیبا از آلفرد آدلر

دکتر آلفرد آدلر بنیانگذار روانشناسی فردی که دکترای خود را از دست زیگموند فروید گرفت به بیماران اندوهگین خود می گفت: اگر از این نسخه پیروی کنید ظرف ١٤ روز معالجه خواهید شد: “هر روزفکر کنید چطور می توانید یک نفر دیگر را خوشحال کنید. زیرا اندیشه خوشحال کردن دیگران …

بیش تر بخوانید »