Home / Tag Archives: آرامش در زندگی

Tag Archives: آرامش در زندگی

آرامش را از خدا بخواهید

آرامش سهم قلبی است که در تصرف خداست تمرکز حواس را تمرین کنید…. برای رهایی از نگرانی ها و آشفتگی ذهنی مان, راهی موثر این است که هم اکنون به پیرامونمان و احساسی که داریم توجه کنیم تا آنچه را که واقعا برای زندگی کردن می خواهیم تجربه کنیم. جریان …

بیش تر بخوانید »

زندگی و انرژی مثبت

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست !! زندگی هزاران پنجره دارد یادم هست ؛ روزی از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم ، احساس کردم میخواهم گریه کنم ! و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ، احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم ! عمر کوتاه …

بیش تر بخوانید »

از زندگی لذت ببر

ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کن در هر کار و هر حال کار ، تفريح ،رانندگی ،آموختن، مطالعه، آشپزی،نظافت ، خوردن و آشاميدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نيايش و…. زندگی فقط در رسيدن به هدف خلاصه نشده مابه اشتباه اينگونه ميانديشيم: درسم تمام شود …

بیش تر بخوانید »