موفقیت

جذب شادی ها

برای جذب چیزها در مسیرزندگی شادتر باید جذب کننده ی شادیها شوید. شادی؛ شادی راجذب میکند. برای جذب شادی باید احساس خوشحالی کنید، افکار شادی بخش داشته باشید،و نسبت به دیگران با شادمانی عمل کنید. خودتان را با شادمانی سرشار کنید. تا جایی که می توانید دیگران راشادکنید. “کتاب آموزه …

بیش تر بخوانید »

گفت و گویی با خداوند

خداوندا … خداوندا تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را مبادا گم کنم اهداف زیبا را مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت مرا تنها تو نگذاری که من تنهاترین تنهام؛ انسانم خدا گوید : تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای …

بیش تر بخوانید »

خوشبختی مردم

مردم به همان اندازه خوشبخت اند که خودشان تصمیم میگیرند. خوشبختی به سراغ کسی میرود که فرصت اندیشیدن در مورد بدبختی را نداشته باشد. دریا باش که اگر کسی سنگی به سویت پرتاب کرد سنگ غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوی

بیش تر بخوانید »