Home / رازهای موفقیت / سخن بزرگان

سخن بزرگان

متنی زیبا از فروید پدر روان شناسی دنیا…

وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى، چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند … یا مدام براى نبودنت… براى خط زدنت تلاش مى کنند؟… نه! همیشه جنگیدن …

بیش تر بخوانید »

درسی از دیل کارنگی

روانشناسان و پزشکان امروز معتقدند افراط در کار و خستگی، در معرض سرما و گرمای شدید بودن، بی بهره ماندن از مقدار کافی غذای صحی و ضروری، اقامت در اماکن مرطوب و بی نور، تسلیم کسالت و رخوت شدن و تنبلی و سستی کردن و زیاده روی در اعمال جنسی …

بیش تر بخوانید »

سخنانی عالی از آندره ژید

كارهایی هست كه دیگران هم می توانند انجام دهند،  آن را انجام نده!!! حرفهایی هست كه دیگران هم می توانند بزنند،  آن را بیان نكن؛ و چیزهایی هست كه دیگران هم می توانند بنویسند آن را ننویس! كاری را بكن كه فقط تو می توانی انجامش بدهی… آندره ژید

بیش تر بخوانید »