Home / داستان آموزنده

داستان آموزنده

داستان یک موفقیت عجیب

هنگامی که «راجر بانیستر»ورزشکار انگلیسی بیان کرد که میخواهد طی ۴دقیقه یک مایل بدود،همه خندیدند و گفتند برای انسان این کار غیر ممکن است.دکترها از لحاظ علمی آن را رد کردند.دنیا،اطرافیان،علم و همه چیز بر علیه او بود. اما او ثابت کرد که همه آنها در اشتباهند. راجر بانیستر ،ادامه …

بیش تر بخوانید »

داستان ارزش انسان ها

زمانی که ژولیوس سزار جوان توسط دزدان دریایی ربوده شد و از دوستان و نزدیکان او ۲۵ سکه برای آزادی او درخواست شد، ژولیوس جوان رو به دزدان دریایی خندید و پیشنهادِ ۵۰ سکه را به آنها داد… با اینکه اقدامی دیوانه وار به نظر می آید اما همینطور هم …

بیش تر بخوانید »

درسی از دکتر زیرک

روزی از یک دکتر دعوت کردند تا در جمع معتادان به الکل سخنرانی کند. دکتر قصد داشت عملا به افراد حاضر در آن جمع نشان دهد که نوشیدن الکل برای سلامتی بسیار مضر و خطرناک است . او دو لیوان برداشت. در یکی از لیوان ها آب مقطر و در …

بیش تر بخوانید »